Projecten

Realisatie van het variabel onderhoud voor Rijkswaterstaat van de percelen Noord Holland Zuid en Noord Brabant Oost. (2012 – heden)
Het Variabel Onderhoudscontract (VOC) is een nieuwe contractaanpak van Rijkswaterstaat, waarin het variabel onderhoud aan (weg)verhardingen, kunstwerken en geleiderail niet meer is vastgelegd in voorgeschreven maatregelen en werkzaamheden. Het VOC verschuift activiteiten en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Van de aannemer aangepaste / nieuwe werkprocessen voor ontwerp, procesvoering en uitvoering. MNO Vervat heeft de percelen Noord Holland Zuid en Noord Brabant oost aangenomen. De contracten gelden voor 20123 en 2013. Bij goed presteren geldt een beloning van 2 keer een jaar contractverlenging.
Technisch manager namens MNO Vervat Wegen.


Tender DBFM contract N33 Assen – Zuidbroek (2012)

De verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek is door Rijkswaterstaat als DBFM contract op de markt gezet. De opdrachtnemer ontwerpt en realiseert de capaciteitsuitbreiding van de N33 tussen Assen en Zuidbroek en houdt de N33 in stand, zowel in de uitvoeringsfase als gedurende 20 jaar na na beschikbaarheidsdatum.
Hoofd ontwerp en procesmanager namens Dura Vermeer Grote Projecten


Tender Integraal Groot Onderhoud Rijkswaterstaat Oost Nederland (IGO ON) 2011-2012 (2011)
Groot onderhoud-werkzaamheden voor Rijkswaterstaat Oost Nederland. BAM Wegen projecten heeft de aanbesteding gewonnen op EMVI met plannen voor

  • aanpak onverwachte schades en scheuren
  • minder hinder en
  • beheerst proces.

Tendermanager en verantwoordelijk voor EMVI-plannen namens BAM Wegen projecten


Tender A10/ A1 (2011)
Verbreding van de A10 / A1, het eerste contract van de uitbreiding van het wegennet tussen Schiphol – Amsterdam – Almere. Het betreft een Design & Construct-contract in opdracht van Rijkswaterstaat.
Assistent tendermanager en verantwoordelijk voor EMVI-plannen verkeer, risicomanagement en samenwerking & organisatie namens BAM Wegen projecten


Tender spoedwetpakket F (2010)
Tender voor de realisatie van spitsstroken op de A12 Gouda – Woerden – Oudenrijn en A2 Oudenrijn – Everdingen, spoedwetpakket F, door Rijkswaterstaat aanbesteed in de vorm van
Best Value Procurement. De combinatie eFfectief, Ballast Nedam, Strukton, Dura Vermeer en Imtech, heeft een aanbieding gemaakt voor dit pakket,
Procesmanager, verantwoordelijk voor onder meer systems engineering, risicomanagement, omgevingsmanagement, K&L vergunningen namens Ballast Nedam.


Tender Zuid Willemsvaart Maas – Den Dungen (2009)
Eerste fase van de tender van het Design & Construct-contract voor de verlegging van de Zuid Willemsvaart, traject Maas – Den Dungen. De combinatie Besix en Martens & Van Oord heeft een plan opgesteld met hun aanpak voor de door Rijkswaterstaat vastgestelde succesfactoren voor het project. Met deze aanpak heeft de combinatie zich gekwalificeerd voor de 2e fase van de tender.
Mede-auteur Plan van Aanpak voor de succesfactor ‘samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer’ namens Besix


Tender DBFM contract A12 Lunetten-Veenendaal. (2009)
Eerste fase van de tender voor de verruiming van de A12 Lunetten – Veenendaal. De tender gebeurde in 2 fasen: de kwalificatiefase en de aanbiedingsfase. Met de kwalificatiefase werd het aantal aanbieders teruggebracht naar drie. In de eerste fase van de tender konden kandidaat aanbieders zich voor de volgende fase kwalificeren op basis van hun aanpak voor vier succesfactoren die Rijkswaterstaat had geformuleerd voor het project.
Editor plan van aanpak voor de succesfactoren ‘verkeershinder in de realisatiefase’ en ‘verkeershinder in de exploitatiefase’ namens de combinatie Macquarie Capital Group, Besix Group en Dura Vermeer Groep.


Tenders DBFM contract A15 Maasvlakte-Vaanplein (2009)
Eerste fase van de tender voor de verbreding van de A15 Maasvlakte – Vaanplein. In de eerste fase van de tender voor dit DBFM contract hebben potentiële aanbieders een plan van aanpak opgesteld. In dit plan is beschreven op welke wijze de aanbieder de door Rijkswaterstaat geformuleerde succesfactoren voor het project realiseert. Met de beoordeling van dit plan is het aantal aanbieders teruggebracht naar drie.
Editor plan van aanpakvoor de succesfactoren ‘verkeershinder in de realisatiefase’ en ‘verkeershinder in de exploitatiefase’ namens de combinatie Macquarie Capital Group, Besix Group en Dura Vermeer Groep.


Realisatie van de reconstructie A28 Hogeweg, Amersfoort (2008-2010)
Verbreding van de A28 over 1,3 kilometer, inclusief de verbreding van het kunstwerk in de A28 over de Hogeweg met bijbehorende werkzaamheden als aanpassing van de toe- en afrit, onderliggend wegennet, geluidschermen, DVM, verlichting en bewegwijzering. Uitvoering van dit Design & Construct-contract door Dura Vermeer.
Procesmanager (o.a. systems engineering en risicomanagement) en ontwerpmanager namens Dura Vermeer.


Tender realisatie spitsstroken A1 Gouwe- Zoetermeer (2008)
Realisatie van de spitsstroken op de A12 tussen Gouwe aquaduct en Zoetermeer middels een engineering & construct contract. De tender is gewonnen door Ballast Nedam Infra mede op basis van het verkeersmanagementplan, dat deel uitmaakte van de EMVI criteria.
Opsteller verkeersmanagementplan namens Ballast Nedam Infra


Tender A2 Hooggelegen (2007)
Verruiming van A2 Hooggelegen via een ‘alliantie-achtig’ contract. In het contract lag de verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering bij aannemer, met in de tenderfase de nadruk op de EMVI producten voor ‘samenwerking’ en ‘verkeershinder’. Tenderorganisatie van de combinatie Besix en Dura Vermeer
Projectcoördinator/ plaatvervangend tendermanager namens Dura Vermeer


Tender aanleg 2e Coentunnel (2006-2007)
Tender van het DBFM-contract voor de Capaciteitsuitbreiding Coentunneltracé, met de combinatie GATEwest , waar Ballast Nedam en Strukton deel van uitmaakten.
Assistent projectleider Grond en Wegen namens GATEwest BV i.o.


Tender verbreding A4 Burgerveen – Leiden (2005-2006)
Tender voor het Design & Construct-contract voor de verbreding van de A4 Burgerveen – Leiden, voor de combinatie Klavier van Strukton en Ballast Nedam.
Hoofd bedrijfsbureau voor Grond en Wegen namens Ballast Nedam


Verbreding Twentekanaal tussen Goor en Delden (2005- 2008)
Verbreding van het Twentekanaal tussen Goor en Delden, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van het zandlichaam van de A35 nabij Almelo, op basis van een UAV gc 2000 contract. Uitgevoerd door de AannemersCombinatie Twentekanalen, ACT, een combinatie van Beens groep, Van Halteren Infra, Van Heteren, N. Kraaijeveld en Temmink Infra.
Contractmanager namens ACT


Realisatie Hogesnelheidslijn Noord Holland Noord (HSL1) (2001-2005)
Realisatie van de onderbouw van de hogensnelheidslijn tussen Hoofddorp en de Groene Harttunnel en bijkomende werken aan rijkswegen en onderliggend wegennet. Uitgevoerd met een Design & Construct contract door de Bouwcombinatie Hollandse Meren, een combinatie van Boskalis, Ballast Nedam, Dura Vermeer, Strukton en Volker Wessels.
Hoofd werkvoorbereiding en ontwerp voor grond & wegen namens Bouwcombinatie Hollandse Meren.